Учители

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“
гр. Пловдив

УЧИТЕЛИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ
1 АНАСТАСИЯ ЗДРАВКОВА ДОБРЕВА МАТЕМАТИКА
2 АНЕЛИЯ АСЕНОВА МИКОВА МАТЕМАТИКА
3 АНИ СТЕФАНОВА АРНАУДОВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
4 АТАНАС ГЕОГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
5 ВАЛЕНТИНА ЩЕРЕВА МИНЧЕВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
6 ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КЪРКАЛИЧЕВА МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА
7 ВЕСЕЛА ИВАНОВА КАРАЧАНСКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
8 ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА НЕМСКИ ЕЗИК
9 ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА БЕЛ
10 ГЕОРГИ ТРИФОНОВ КОСТАДИНОВ ФВС
11 ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ПЕЙКОВСКА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
12 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ДУКОВА МАТЕМАТИКА/ИНФОРМАТИКА
13 ДАНИЕЛА ПЕТРОВА АВРАМОВА-КОСТОВА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
14 ДЕЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
15 ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА БЕЛ
16 ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА ГЕОГРАФИЯ
17 ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ДИЧЕВА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
18 ЕВЕЛИНА СПАСОВА ЛАМБРЕВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
19 ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ИХТЕРОВА НЕМСКИ ЕЗИК
20 ИВАНКА АЛИПИЕВА ДОНЧЕВА ФИЛОСОФИЯ
21 ИВАНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА МАТЕМАТИКА
22 ИЛИЯН КОСТАДИНОВ КРАЧАНОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
23 КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ ВИТЛАРОВ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
24 КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА ДЖИВТЕРОВА-СТОЯНОВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
25 МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ТОНЧЕВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
26 МАРИЯНА АТАНАСОВА ОНОВА МАТЕМАТИКА
27 МИРОСЛАВ ДЕСИСЛАВОВ МАТЕЙСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
28 МИРОСЛАВА ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ХИМИЯ И ООС
29 НАДЕЖДА ТОДОРОВА ФЕРДИНАНДОВА НЕМСКИ ЕЗИК
30 НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ ФВС
31 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЮДЖЕНОВ БИОЛОГИЯ И ЗО
32 ПЕТЯ НЕЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА НЕМСКИ ЕЗИК
33 ПОЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРЛОВА БЕЛ
34 РАДКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА МАТЕМАТИКА
35 РАДКА СПАСОВА АТАНАСОВА БЕЛ
36 РАЛИЦА АСПАРУХОВА ДИМОВА ФВС
37 РОСИЦА ДИМИТРОВА ПАНТИЕВА ФИЛОСОФИЯ
38 СВЕТЛА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
39 СПАС ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ ФВС
40 СТАНИМИР ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ БИОЛОГИЯ И ЗО
41 СТАНИМИРА ВИЛЕВА МУРАТЕВА БЕЛ
42 СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ РУСКИ ЕЗИК
43 СТЕФКА СТЕФАНОВА ЗЛАТАРЕВА БЕЛ
44 ТАНЯ РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА ФВС
45 ТАТЯНА БОРИСОВА МАЛИНОВА ФВС
46 ТОНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА ГЕОГРАФИЯ
47 ТОТКА РАДЕВА ЗЛАТАНОВА БЕЛ
48 ТЯНКО АТАНАСОВ ТЕНЕВ БЕЛ
49 ФАНИ ВАСИЛЕВА ВЪРГОВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
50 ХРИСТИНА ДИМИТРОВА БАМБАЛОВА БЕЛ
51 ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА ХИМИЯ И ООС

 

 

УЧИТЕЛИ ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
1 ИНЖ. АНТОНИЯ БЛАГОМИРОВА КОСТОВСКА
2 ИНЖ. АТАНАС АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
3 ИНЖ. АТАНАС РАНГЕЛОВ ШИШКОВ
4 ИНЖ. ВЕРА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
5 ИНЖ. ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ДЖОКОВА
6 ИНЖ. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТАЙКОВ
7 ИНЖ. ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ШОПАРОВА
8 Л.АРХ. ГЕРГАНА ИВАНОВА БОЯНОВА
9 ИНЖ. ДАНИЕЛА ГАНЕВА ГАНЧЕВА
10 ИНЖ. ДИМИТРИНА СЕРАФИМОВА АЛЕКСАНДРОВА
11 ИНЖ. ЕВГЕНИЯ БЛАГОВЕСТОВА АРГИРОВА
12 ИНЖ. ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
13 АРХ. ЕЛЕНА НАСКОВА ИВАНОВА
14 АРХ. ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ПАЛАЗОВА
15 ИНЖ. ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
16 Л.АРХ. ИВЕЛИНА АНТОНОВА ГЕШЕВА
17 ИНЖ. ЙОАНА БОРИСЛАВОВА ПОРЯЗОВА
18 Л.АРХ. ЙОРДАНКА ДОЙЧЕВА ГЕЦОВА
19 ИНЖ. КРАСИМИРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
20 Л.АРХ. ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА-ГАВРАИЛОВА
21 ИНЖ. МАРИНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
22 ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА ТРАПОВА
23 ИНЖ. МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА
24 Л.АРХ. НЕВЕНА РАЙЧЕВА ЦВЕТКОВА
25 ИНЖ. НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
26 ИНЖ. ОГНЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
27 ПАНЧО ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ
28 ПЕТЯ ПЕНЕВА КОСТАДИНОВА
29 ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ КИРЯКОВ
30 ИНЖ. СИЛВИЯ НИКОЛОВА СТАВРЕВА
31 ИНЖ. СЛАВИ НАНКОВ БОЧУКОВ
32 СТОЙЧО ХРИСТОВ БЕКИРСКИ
33 АРХ. ТЕОФАНА НИКОЛАЕВА АБАДЖИЕВА
34 ИНЖ. ЦЕНКА ЦОНЧЕВА ВИДОЛОВСКА
35 ИНЖ. ЦОНКА МИТЕВА АТАНАСОВА
36 ИНЖ. ЯНКО СВЕТОЗАРОВ СТАНЧЕВ