Условия за ползване

Общи условия за ползване на уеб сайта www.pgasg-plovdiv.com

1. ПРЕДМЕТ

Вашият достъп и използването на този сайт се определят и регулират от описаните тук условия за ползване. Преди да ползвате сайта, прочетете внимателно условията.
Като използвате този сайт, вие приемате безусловно и без ограничения тези условия.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“
гр. Пловдив – собственик на www.pgasg-plovdiv.com и всички потенциални и съществуващи потребители.

2. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИК НА САЙТА

www.pgasg-plovdiv.com е собственост на Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ гр. Пловдив, ЕИК 000454914 със седалище и управление гр.Пловдив ул. „арх. Камен Петков“ №3

Данни за кореспонденция: обл.Пловдив, гр.Пловдив, ул. „арх. Камен Петков“ №3, e-mail: info-1690272@edu.mon.bg

3. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ

3.1 Сайта предоставя информация относно предлаганите от фирмата стоки и услуги, достъп до новини и информация относно дейността.

3.2 Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Потребителите трябва да се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

3.3. Използването на сайта е изцяло на Ваша отговорност. www.pgasg-plovdiv.com , негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този сайт, не носят отговорност за каквито и да е преки, косвени или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на сайта или свързани по какъвто и да е начин с него.
www.pgasg-plovdiv.com не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
Сайта може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. www.pgasg-plovdiv.com не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че www.pgasg-plovdiv.com одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.
www.pgasg-plovdiv.com носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“
гр. Пловдив прилага мерки за защита уеб сайта и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:

Шифроваме много от услугите си посредством SSL сертификат за сигурност.

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“
гр. Пловдив  не изисква регистрация за ползване на сайта
Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.
Достъпът до личната информация е ограничен до служителите и представителите на фирмата ни, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.
Повече информация ще намерите в Политика за поверителност

5. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

5.1 Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
5.2 www.pgasg-plovdiv.com си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите правила периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

6. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

6.1 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 28.11.2022 г.