Среща разговор с Красимир Димовски в Петното на Роршарх, посветен на книгата му „Ловецът на русалки“

Деветокласниците от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ от клуб „Медии, комуникации и гражданско образование“ към ПГ АСГ „Арх. Камен Петков“ с ръководител Стефка Златарева, учител по БЕЛ, присъстваха на среща разговор с Красимир Димовски в Петното на Роршарх, посветен на книгата му „Ловецът на русалки“. Учениците имаха възможност да се докоснат до света на Димовски, да разберат как се е спрял на заглавието, какъв е главният герой и какви са неговите стремежи и вълнения. Гимназистите научиха и как един журналист успява да се реализира и като съвременен писател, както и да разберат през какви перипетии е преминал авторът, докато напише книгата.