Ръководство

ПГАСГ“АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ“ ПЛОВДИВ

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ РОЛЯ
1 инж.Атанаска Петрова Вълканова ДИРЕКТОР
2 инж. Иван Димитров Чилибинов ЗДУПД
3. Димитрия Валентинова Стефанова ЗДУД
4 Асен Георгиев Райнов ЗДУД
5 Мария Атанасова Пейчинова ЗДАСД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ
1 АЛБЕНА ПАНАЙОТОВА ШАРКОВА УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
2 АФРОДИТА МИХАЙЛОВА БОЗВЕЛИЕВА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
3 АНА СТОЕВА ГЛАВЧЕВА РНИКТ