Родителска среща на 8-ми клас

На 13.09.2023 г. от 18:00 ч. в сградата на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ ще се проведе родителска среща за ВСИЧКИ ОСМИ КЛАСОВЕ.