За родители и кандидат-гимназисти

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ

 

Необходими документи при записване:

 • Свидетелство за завършено Основно образование – оригинал;
 • Медицинско свидетелство от личен лекар с включено изследване за цветоусещане;
 • Заявление по образец – попълват се на място.
  • Заявлението за записване се подава от родител/настойник на ученика. При отсъствие на родител/настойник трябва да се представи нотариално заверено пълномощно.

Заявленията се подават електронно или в центровете, които приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в VIII клас.

Електронно подаване на заявление

 • На адрес: infopriem.mon.bg с входящ № и код за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпити от Национално външно оценяване;
 • При попълване на заявлението желаните паралелки се подреждат в низходящ ред (започва се от първо желание);
 • Всяка паралелка има уникален код и не може да бъде дублирана;
 • За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище;
 • Броят на желанията не е ограничен, като желателно е да попълните повече паралелки;
 • Ако избраната паралелка е професионална, то за нея трябва да прикачите медицинско свидетелство. (Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието за професионална паралелка ще бъде зачетено и ще участва в класирането. Необходимо е да представите медицинското свидетелство при записването. В противен случай губите мястото си в класирането);
 • Съблюдавайте правилния ред на подредба на желанията;
 • Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутон „Подаване“;
 • При допусната грешки в подредбата на желанията, корекция може да се направи на място в определените училища-гнезда. Корекции са възможни единствено в периода на подаване на заявления.

Подаване на заявление в центрове, които ще приемат документи за участие в класиране за прием на ученици в VIII клас

 • Подаване на заявление по образец в Центровете за прием на документи за участие в І, ІІІ и IV етап на класиране;
 • Списък с паралелките ще бъде изложен, на достъпно място, в центровете, определени да приемат документи за участие в класирането;
 • На място в центровете, определени да приемат документи за участие в класирането, се подават заявления единствено за училищата от област Пловдив;
 • При подаване на документи за участие в класирането е необходимо да представите за справка Свидетелството за завършено основно образование;
 • Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да бъде представено медицинско свидетелство.