Открит бинарен урок на тема ,,Поривът на Байроновия герой към свободата‘‘

Днес на 13.05. 2024г. се проведе открит бинарен урок на тема ,,Поривът на Байроновия герой към свободата‘‘ по инициатива на г-жа Ани Арнаудова и г-жа Виктория Андонова. Часът даде възможност за разчупване на традиционното преподаване и взаимодействие между ученици и учители.

Учениците от IX ж клас прочетоха свои есета на английски език на различни теми като ,, Има ли място Байроновия герой в днешното общество ?‘‘ , ,, Дон Жуан днес‘‘ и ,,Чувствам ли се понякога като Байронов герой ?‘‘. След това изгледаха видео за биографията на Джордж Байрон и отговаряха на въпроси, свързани с живота му. А малко по – късно разсъждаваха върху негови цитати като ,,Сърцето ще продължи да бие дори когато е разбито‘‘ , ,, Приятелството е любов без криле‘‘ и др. Деветокласниците рецитираха и поема от автора по превод на г- жа Арнаудова ,решаваха кръстословици , а накрая направиха интерактивни упражнения в QUZIZZ.

Учениците усъвършенстваха лексиката си и на двата езика, проявиха креативност, показаха остроумие и знания. Нетрадиционният метод на бинарния урок накара децата да запазят любопитството си до края на часа и да бъдат активни участници в учебния процес.