ОБЯВА: Търг с тайно наддаване

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив, на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 2, ал. 5 и чл. 43 от ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, част от партера на масивна триетажна жилищна сграда, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Петьофи“ №16

Пълния текст на обявата четете тук.