НА ДОБЪР ЧАС!

Поздравителни адреси от академичната общност и Община Пловдив по случай тържественото откриване на новата 2023/2024 учебна година в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“