Материална база

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ гр.Пловдив разполага със солидна материално-техническа база, която включва:

 • 32 учебни кабинети
 • Мобилен клас
 • 5 интерактивни борда
 • 7 компютърни зали
 • Хранилища
 • Видеоизала
 • Библиотека с читалня с 16 900 тома
 • Културна зала
 • Физкултурна зала
 • Силова зала
 • Мажоретна зала
 • Тенис зала
 • Учебни работилници
 • Строителен полигон с работилници