ЗДИППК: август-септември 2024 г.

Всички зрелостници подали заявление за явяване на ДЗИ/ЗДИППК в сесия август-септември 2023/2024 уч. година могат да получат служебната си бележка за подадено заявление от канцеларията на ПГАСГ (стая 111).

Служебната бележка за подадено заявление НЕ Е документ да допускане до държавни изпити. Документ за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, сесия август-септември 2023/2024 уч. година ще бъде издаден на 21.08.2024 г. само на учениците имащи право или придобили право (след поправителна сесия август 2024 г.), да се явят на държавни изпити!

ЗДИППК/ДИППК, сесия август-септември 2024 г. ще се провеждат както следва:

  • Част по ТЕОРИЯ на професията – 23.08.2024 г.;
  • Част по ПРАКТИКА на професията от 26.08.2024 г.;
  • Защити на дипломни проекти – по допълнителен график в периода 23.08.2024 г. – 28.08.2024 г.

Подробна информация за провеждане на Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация може да намерите тук.

Заявления за допускане до Задължителни държавни изпити /Държавни изпити/ за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември 2024 г. се подават от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г. в канцеларията на ПГАСГ (стая 111).

След 16:30 ч. на 11.07.2024 г. /четвъртък/ заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК(ДИППК) в сесия август-септември 2023/2024 уч. година не се приемат!


Държавен зрелостен изпит по Български език и литература

ДЗИ по Български език и литература, сесия август-септември 2023/2024 уч. година ще се проведе на 22.08.2024 г. от 8:30 г.

Всеки зрелостни допуснат до ДЗИ, сесия август-септември 2023/2024 уч. година ще може разбере училището в което ще се явява от служебната си бележка за допускане.

Служебни бележки за допускане до ДЗИ, сесия август-септември 2023/2024 уч. година ще бъдат издадени на 21.08.2024 г.