Ученически съвет

Състав на Ученически съвет при ПГАСГ „Арх. Камен Петков“

Председател
Теодора Куртева
Заместник Председатели
Георги Дачев

Валерий Жучков

Секретар
Стояна Стоянова
Социални дейности
Антон Славов
Вътрешен ред
Любен Пандърски
Самоуправление
Ева Зинухова
Сътрудници
Моника Златева

Габриела Мишева

Станимира Юлева

Мария Иванова

Тодор Димитров

Десислава Челекова

Мария Иванова

Елена Трендафилова

Александра Георгиева

Устав на Ученическия съвет на ПГАСГ за учебната 2022/2023 г.