Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

сесия МАЙ-ЮНИ 2023 г.

   Полагане на ЗДИППК, чрез защита на дипломен проект.

Съгласно заповед № 507/19.12.2023 г. на Директора на ПГАСГ определяща състава на комисиите за провеждане и оценяване на ЗДИППК чрез защита на Дипломен проект и заповед № РД-2113/25.04.2023 г. на Директора на ПГАСГ, утвърждаваща график за провеждане на защити на дипломен проект, защитите на дипломните проекти ще се проведат както следва:

Специалност Комисия – тематично направление Председател Ден/Дни за провеждане на защити Начален час на защитите Място за провеждане на защитите
Строителство и архитектура Състав 1 – Организация на строителството арх. Иванова 31.05.2023 14:00 303 зала
Строителство и архитектура Състав 2 – Архитектурно проектиране инж. Стоянова 01.06.2023 12:00 303 зала
Строителство и архитектура Състав 3 – Стоманобетонни конструкции инж. Чилибинов 02.06.2023 12:00 303 зала
Водно строителство инж. Ставрева 30.05.2023 и 31.05.2023 11:00 302 зала
Транспортно строителство инж. Иванова 01.06.2023 и 02.06.2023 12:00 302 зала
Архитектурна реставрация арх. Иванова 31.05.2023 14:00 303 зала
Недвижими имоти Костадинова 31.05.2023 13:30 321 зала

* Поради непредвидени обстоятелство са възможни промени в началния час и мястото.

Подробна информация, за реда и начина провеждане на защитите, всички зрелостници ще получат от председателите на комисии между 18.05 и 22.05.2023 г.


График за провеждане на ДИППК 2022/2023

Заявления:


Нормативни актове по организацията и провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година