Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

График за провеждане на ДИППК 2022/2023

Заявления:


Нормативни актове по организацията и провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година