Стипендии

УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023 

Стипендии I срок

  1. Заповед № 125/06.10.2022 година
  2. Указания за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 година
  3. Заявление-декларация(за социални стипендии)

3.1. За всички останали стипендии се подават следните заявления:

– Заявление за отличен успех

– Заявление за ученик с един родител

– Заявление за ученик с решение от ТЕЛК

– Заявление за ученик с прием по защитените специалности


Стипендии II срок

  1. Заповед № 888/06.02.2023 година
  2. Указания за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2022/2023 година
  3. Заявление-декларация(за социални стипендии)

За всички останали стипендии се подават следните заявления:

4. Списък на каласа – бланка за класните ръководители