Самостоятелна форма на обучение

График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година.
  • Редовна сесия: октомври-ноември 2022 г.
  • Първа поправителна сесия: януари-февруари 2023 г.
  • Втора поправителна сесия:
    • за 12 клас: март-април 2023 г.
    • до 11 клас включително: юни 2023 г.
График за провеждане на сесия ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2023 г.:
Учебна дисциплина Дата Час Място на провеждане
Физическо възпитание и спорт – 10, 11 и 12 клас 12.1.2023 9:00 ч. Физк. салон
Биология и здравно образование – 10 клас 13.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Български език и литература – 11 клас 13.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Информационни технологии – 10 клас 16.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Български език и литература – 11 и 12 клас 16.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
История и чивилизации – 10 клас 17.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Чужд език по професията АЕ – 12 клас 18.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Английски език – първи ЧЕ -10 клас 18.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Технология на строителството (СПП) – 10 клас 19.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Математика – 10 и 11 клас 20.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Химия и опазване на околната среда – 10 клас 23.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
УП по Сградостроителство (СПП) – 10 клас 24.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Сградостроителство (СПП) 25.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Основи на сградостроенето (СПП) – 11 клас 25.1.2023 12:30 ч. 320 каб.
Икономика – 10 клас 25.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Немски език – втори ЧЕ – 10 и 11 клас 26.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Гражданско образование – 11 клас 26.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Геодезия (СПП) 27.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Картография (СПП) 27.1.2023 9:00 ч. 320 каб.
Сградни инсталации (СПП) 6.2.2023 9:00 ч. 320 каб.

Заявление за обучение в самостоятелна форма

Заявление за промяна на формата на обучение

Заявление за явяване на изпити в сесия (за ученици обучавани в СФО)