Самостоятелна форма на обучение

График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година.
  • Редовна сесия: октомври-ноември 2023 г.
  • Първа поправителна сесия: януари-февруари 2024 г.
  • Втора поправителна сесия:
    • за 12 клас: март-април 2024 г.
    • до 11 клас включително: юни 2024 г.

Заявление за обучение в самостоятелна форма

Заявление за промяна на формата на обучение

Заявление за явяване на изпити в сесия (за ученици обучавани в СФО)