Свободни места за ученици

Актуална информация за обявени свободни места за ученици в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ през учебната 2023/2024 година

 

 

 

КЛАС ПАРАЛЕЛКА СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
 

Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от НАРЕДБА №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и е достъпна и на страницата на Регионално управление на образованието Пловдив.