Свободни места за ученици

Актуална информация за обявени свободни места за ученици в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ през учебната 2022/2023 година

 

 

КЛАС ПАРАЛЕЛКА СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
8 д Транспортно строителство.

Необходими документи:

  1. Заявление от родител;
  2. Училищен учебен план;
  3. Справка за успех и отсъствия за І уч. срок.

Документите се приемат от 27.02.2023г до 02.03.2023г, от 9.00ч до 15.00ч. в канцеларията на училището.

1 27.02.2023 г.
10 в Водно строителство.

Необходими документи:

  1. Заявление от родител;
  2. Училищен учебен план;
  3. Справка за успех и отсъствия за І уч. срок.

Документите се приемат в канцеларията на училището.

2 27.02.2023 г.
10 д Транспортно строителство.

Необходими документи:

  1. Заявление от родител;
  2. Училищен учебен план;
  3. Справка за успех и отсъствия за І уч. срок.

Документите се приемат в канцеларията на училището.

1 27.02.2023 г.

Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от НАРЕДБА №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и е достъпна и на страницата на Регионално управление на образованието Пловдив.