Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити / задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация:

Сесия август-септември 2024 г.

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22.08.2024 г., начало 08:30 ч.;
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23.08.2024 г., начало 08:30 ч.;
  • Заявления, по образец, за допускане до ДЗИ/ЗДИППК се приемат до 11.07.2024 г. в канцеларията на гимназията.

Сесия май-юни 2024 г.

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17.05.2024 г., начало 08:30 ч.;
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20.05.2024 г., начало 08:30 ч.;
  • Заявления, по образец, за допускане до ДЗИ/ЗДИППК се приемат до 21.02.2024 г. в канцеларията на гимназията.

Нормативни актове по организацията и провеждането на Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година