Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити / задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация:

Сесия май-юни 2023 г.

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19.05.2023 г., начало 08:30 ч.;
  • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23.05.2023 г., начало 08:30 ч.;
  • Заявления, по образец, за допускане до ДЗИ/ЗДИППК се приемат до 17.02.2023 г. в канцеларията на гимназията.

Нормативни актове по организацията и провеждането на Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година