Заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 135а, ал. 1, от ЗПУО

Заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 135а, ал.1, от ЗПУО от зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, които по свое желание ще положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно ДЗИ, се подават в училището, което са завършили по образец, утвърден от МОН в периода 24-26.04.2024 година.