Училищно настоятелство

Отчетен доклад на СУН за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен Петков


Отчетен доклад на СУН за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен Петков


Счетоводен баланс към 31.12.2019 година.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен Петков


Отчетен доклад на СУН за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен Петков


Вътрешни правила

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен Петков


Устав на училищното настоятелство

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен Петков


Отчет за паричните потоци 2015 г.


Отчет за приходите и разходите за 2015 г.


Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.