Обществен съвет

 

Състав на Обществения съвет на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“

  • Янко Христев – председател

Членове:

  • Йовка Тодорова
  • Петя Гълъбова
  • Мария Радулова
  • Георги Атанасов
  • инж. Емил Бойчев
  • инж. Радостина Богданова – заместник
  • Рангел Райчев