Обучения на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогически специалисти от Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“

„Развитие на емоционална интелигентност при деца и ученици в условията на мултикултурална среда – успешна формула за подобряване на комуникацията ; преодоляване на агресията; повишаване на мотивацията“

От 03.07.2023 година до 05.07.2023 година в „Зала партер“ на ПГАСГ“Арх.Камен Петков“, с график 13:00 -19:05 ч. се провежда педагогическа квалификация на тема: „Развитие на емоционална интелигентност при деца и ученици в условията на мултикултурална среда – успешна формула за подобряване на комуникацията ; преодоляване на агресията; повишаване на мотивацията„. Обучителната организация – „ИНФОРМА КОНСУЛТ ТТ“ ЕООД, гр.Пловдив. Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие е 60.

Може да видите цялата програма на събитието тук.


Минали обучения на педагогическите специалисти

  • От 18.12.2022 г. до 28.12.2022 г. в Актова зала на ПГАСГ, с график от 10:30 до 17:20 ч. се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема „Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри“. Обучителна  организация – „Евроклас-консулт“ ЕООД гр. Пловдив. В обучението се включиха 86 педагогически специалисти от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“. Може да видите цялата програма на събитието тук.
  • От 25.06.2022г. до 05.07.2022г. в „Зала партер“ на ПГАСГ“Арх.Камен Петков“, с график 09.00 -16.00 ч.  се провежде педагогическа квалификация на тема: „Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“. Обучителна  организация – „Евроклас-консулт“ ЕООД гр. Пловдив. Броя на педагогическите специалисти, които участваха е 60.
  • От 01.07.2022г. до 03.07.2022г. в сградата на ПГСАГ“Кольо Фичето“ гр.Бургас, се проведе междуинституционална квалификация на тема „Обмен на добри практики“. Броят на педагогическите специалисти е 50.