Обучения на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогически специалисти от Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“

„Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри“

На 18.12.2022 г. от 10:30 до 17:20 ч, в Актова зала на ПГАСГ, ще се проведе присъствената част от обучение на педагогическите специалисти на тема „Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри“.

В обучението ще се включат 86 педагогически специалисти от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“

Обучението се организира от Евроклас-консулт.

Може да видите цялата програма на събитието тук.


Минали обучения на педагогическите специалисти

  • От 25.06.2022г. до 05.07.2022г. в „Зала партер“ на ПГАСГ“Арх.Камен Петков“, с график 09.00 -16.00 ч.  се провежде педагогическа квалификация на тема: „Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“. Обучителната  организация – „Евроклас-консулт“ ЕООД гр.Пловдив. Броя на педагогическите специалисти, които участваха е 60.
  • От 01.07.2022г. до 03.07.2022г. в сградата на ПГСАГ“Кольо Фичето“ гр.Бургас, се проведе междуинституционална квалификация на тема „Обмен на добри практики“. Броят на педагогическите специалисти е 50.