Достъп до обществена информация

Отчет за подадени заявления по ЗДОИ за 2022 г.

 

Отчет за подадени заявления по ЗДОИ за 2021г.

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Отчет за подадени заявления по ЗДОИ за 2020г.

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Заявление за достъп до обществена информация

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Заповед № ЗМФ – 1472

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.

Отчет за подадените заявления по ЗДОИ за 2019г.

Целия документ е наличен за изтегляне в .pdf формат.