Бюджет и финанси

Отчет 30.09.2022

Професионална Гимназия по Архетиктура, Строителство и Геодезия „Арх. Камен Петков“

изтегли документа


Отчет 31.03.2022

Професионална Гимназия по Архетиктура, Строителство и Геодезия „Арх. Камен Петков“

изтегли документа


Бюджет 2022

Професионална Гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия „Арх. Камен Петков“

изтегли документа