ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Самостоятелна форма на обучение


От тук можете да изтеглите : 

График за изпитните сесии на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебна
2018/2019 г., както следва:

1. Редовна сесия: 7.01.2018-18.01.2018 g.
2. Първа поправителна сесия - 8- - 11-ти клас:.1.07.2019-12 .07.2019
3.Първа поправителна сесия за 12-ти клас: 07.05.2019 г. - 17.05.2019 г.
4. Втора поправителна сесия: 8-11 клас– 2.09.2019 г.- 13.09.2019
5. Втора поправителна сесия за 12-ти клас: 5.08.2019-16.08.2019 г.
Изпитите ще се провеждат в каб. 320 с осигурено видеонаблюдение.