ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Стипендии за втори срок на учебната 2017/2018 г.


Заповед на директора

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Указания за отпускане на стипендии за втори срок

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Заявление-декларация

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Декларация за безработен родител

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Заявление за отпускане на стипендии

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Заповед за утвърждаване на стипендии

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен