ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Списък с преподаватели


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ "Арх. КАМЕН ПЕТКОВ"- ПЛОВДИВ
ул."Арх. КАМЕН ПЕТКОВ"№3, тел.032/63-23-39, тел./факс: 032/63-23-34
e-mail: pgsag_plovdiv@abv.bg
СПИСЪК  на преподавателите
2016 / 20171 ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА

2 МАРИЯ АНГЕЛОВА

3 ВЕЛИЧКА ДИМОВСКА

4 АННА НИКОЛОВА 52 ЕЛИСАВЕТА ПАЛАЗОВА
5 КАТЯ МИНЕВА 53 КРАСИМИРА ПРОКОПИЕВА
6 МАРА ИВАНОВА 54 ТЕОФАНА АБАДЖИЕВА
7 РАДКА АТАНАСОВА 55 БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА
8 СТОЯНКА НИКОЛОВА 56 СЛАВИ БОЧУКОВ
9 СТАНИМИРА МУРАТЕВА 57 ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА
10 ТОТКА ЗЛАТАНОВА 58 ИВАН ЧИЛИБИНОВ
11 СТЕФАН ИВАНОВ 59 КАТЯ ГЕОРГИЕВА
12 ЕКАТЕРИНА ИХТЕРОВА 60 МАГДА ХАЛАЧЕВА
13 НАДЕЖДА ФЕРДИНАНДОВА 61 ЦЕНКА ВИДОЛОВСКА
14 РОСИЦА РЪЖЕВА 62 НЕЗАБРАВКА СТОИЛОВА
15 ВАЛЕНТИНА МИНЧЕВА 63 ТОДОР СЕГАНОВ
16 ДЕЯ ДИМИТРОВА 64 ГЕРГАНА ШОПАРОВА
17 ВЕСЕЛА КАРАЧАНСКА 65 КАТЯ БОТЕВА
18 ИЛИЯН КРАЧАНОВ 66 ДИМИТЪР АРМИНОВ
19 МАРИЯ ТОНЧЕВА 67 АНТОНИЯ КОСТОВСКА
20 ЕВЕЛИНА ЛАМБРЕВА 68 АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА
21 КРЕМЕНА ДЖИВТЕРОВА 69 АТАНАС ШИШКОВ
22 АНИ АРНАУДОВА 70 ГЕОРГИ СТАЙКОВ
23 ФАНИ ВЪРГОВА 71 ЕВГЕНИЯ АРГИРОВА
24 МАРИЯ ТЕРЗИЕВА 72 МИГЛЕНА ЦАНКОВА
25 АНЕЛИЯ МИКОВА 73 ЦОНКА МИТЕВА
26 МАРИАНА ОНОВА 74 АНЯ ЦОЦОМАНСКА
27 РАДКА ЖЕЛЕВА 75 ГЕОРГИ СИМЕОНОВ
28 ИВАНКА ГЕОРГИЕВА 76 ПЕТЯ КОСТАДИНОВА
29 ВЕЛИСЛАВА КЪРКАЛИЧЕВА 77 ЙОРДАНКА ГЕЦОВА
30 АНА ГЛАВЧЕВА 78 ГЕРГАНА БОЯНОВА
31 ГЕРГАНА ДУКОВА 79 ВЕСЕЛКА ДЖОКОВА
32 ДИМИТРИЙКА СУСУРКОВА 80 МАРИЯ ГЕНОВА
33 ВЕСЕЛА ПОПОВА 81 НАДЯ СТАНКОВА
34 АТАНАС КЪРКАЛИЧЕВ 82 ПАНЧО ПАНЧЕВ
35 ИВАНКА ДОНЧЕВА 83 СТОЙЧО БЕКИРСКИ
36 СВЕТЛА ТОПАЛОВА 84 Никола Димовски
37 РОСИЦА ПАНТИЕВА 85 ЛЮЦИЯ ФИЛЕВА
38 ТОНКА АНГЕЛОВА 86 ТИНКА ДИМИТРОВА
39 ТЕОДОРА ИВАНОВА 87 ЕВЕЛИНА ДИЧЕВА
40 КРАСИМИР ВИТЛАРОВ 88 АЛБЕНА ШАРКОВА
41 ГЕРГАНА ПЕЙКОВСКА 89 ПЕТРАНКА ВЛАДИМИРОВА
42 МИРОСЛАВ КАРАИВАНОВ 90 Даниела Аврамова
43 ЯНКА ЯНКОВА

44 СТАНИМИР БОЙЧЕВ

45 ПЕТЪР ГЮДЖЕНОВ

46 ВАЛЕНТИНА МАЛЕВОЛТИ

47 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ

48 ТАТЯНА МАЛИНОВА

49 СПАС КОЛЧЕВ

50 НИКОЛАЙ БОЯДЖИЕВ

51 ТАНЯ ДИМИТРОВА