ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

28.05.2013

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2013 ГОДИНА

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ УЧЕНИЦИ
Свят и личност 03,06 9,00 библиотека Р.Пантиева
Т.Иванова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Габриела Тачева
Български език и литература 04,06 9,00 библиотека Т.Златанова
М.Иванова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Габриела Тачева
Български език и литература ЗИП 05,06 9,00 библиотека Т.Златанова
М.Иванова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Габриела Тачева
Предприемачество 06,06 9,00 библиотека П.Костадинова
Г.Симеонов
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Габриела Тачева
Физическо възпитание и спорт 06,06 9,00 физкултурен салон В.Малеволти
Сп.Колчев
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Математика 07,06 9,00 библиотека М.Терзиева
Ан.Микова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Габриела Тачева
Математика ЗИП 10,06 13,00 библиотека М.Терзиева
Ан.Микова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Чужд език по професията АЕ 11,06 9,00 биббиотека Д.Николова
Т.Стойчева
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Габриела Тачева
Водоснабдяване и канализация 12,06 9,00 библиотека инж.Анг.Бахчеванова
инж.Г.Абрашева
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Организация на строителството 13,06 9,00 библиотека инж.Г.Маврова
инж.В.Димовска
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Архитектурно проектиране 14,06 9,00 библиотека арх.Ел.Палазова
арх.Кр.Прокопиева
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Производствена практика 17,06-28,06 9,00   В.Панчев
инж.В.Джокова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Габриела Тачева
Учебна практика по парково строителство 17,06 9,00 библиотека инж.В.Джокова
В.Панчев
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Габриела Тачева
Английски език 24,06 9,00 библиотека Д.Николова
Т.Стойчева
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Габриела Тачева
Аранжиране на цветя ЗИП 25,06 9,00 библиотека В.Панчев
инж.В.Джокова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Габриела Тачева
Пътища и съоръжения 26,06 11,00 библиотека инж.Н.Стоилова
инж.Т.Сеганов
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров
Парково строителство 26,06 11,00 библиотека л.арх.Й.Гецова
инж.В.Джокова
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Габриела Тачева
Стоманобетон 27 9,00 библиотека инж.Б.Георгиева
инж.В.Димовска
Ел.Бояджиева
К.Тикларова
Стивън Петров

Добави коментар