ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


График за провеждане на майска изпитна сесия

14.05.2013

Свалете графика за провеждане на майска изпитна сесия за ученици дневна форма на обучение за учебната 2012/2013 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

Предприемачество

15,05,

8,00

видеозала

Петя Костадинова
Георги Симеонов

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Картография

15,05,

8,00

видеозала

Ц.Атанасова
Е.Аргирова

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Речно строителство

15,05,

11,30

видеозала

Д.Арминов
Г.Абрашева

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Паркова архитектура и фитодизайн

15,05,

14,30

видеозала

Й.Гецова
В.Панчев

Г.Костадинов
Е.Бояджиева

Водоснабдяване и канализация промишлени обекти

15,05,

14,30

видеозала

А.Бахчеванова
К.Ботева

Г.Костадинов
Е.Бояджиева

Канализация на населени места

16,05,

14,30

видеозала

К.Ботева
А.Бахчеванова

Г.Костадинов
Е.Бояджиева

Устройство на територията

16,05,

8,00

видеозала

Е.Аргирова
Ц.Митева

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Организация на строителството

16,05,

8,00

видеозала

Г.Маврова
Ц.Видоловска

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Хидромелиорации

16,05,

11,30

видеозала

Д.Арминов
А.Бахчеванова

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Инж.съоръжения и конструкции

16,05,

8,00

видеозала

Т.Сеганов
Н.Стоилова

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Математика

16,05,

8,00

видеозала

М.Терзиева
А.Микова

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Парково и ландшафтно проектиране

16,00

14,30

видеозала

Й.Гецова
В.Джокова

Г.Костадинов
Е.Бояджиева

Водоснабдяване на населени места

16,05,

8,00

видеозала

К.Ботева
А.Бахчеванова

В.Малеволти
Е.Бояджиева

ВиК на сгради

16,05,

8,00

видеозала

А.Бахчеванова
К.ботева

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Стоманобетон

17,05,

8,00

видеозала

Б.Георгиева
В.Димовска

В.Малеволти
Е.Бояджиева

Добави коментар