ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Съвместен урок по физика и английски език

10.05.2013

На 18 април госпожа Мери Джерахян , старши учител по физика и астрономия, и госпожа Ани Арнаудова, старши учител по английски език,проведоха съвместен урок по физика и английски език на тема "А Flight to Physics on the Wings of English" (Полет към физиката на крилете на английския език) с учениците от 10г клас.Учениците представиха презентации на английски език , с които ще участват в конкурс на НАСА.

Добави коментар