ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

28.08.2012

ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ХІІІ КЛАС МИНАЛИ ГОДИНИ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ – Х– ХІІІ клас

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ ИМЕНА ОЦЕНКИ
Химия и опазване на околната среда 3,09 9,00 Видеозала Я.Янкова
М.Караиванов
Н.Бояджиев
Т.Малинова
Ат.Везаров 10 кл  
Учебна практика по технология на строителството, 3,09 9,00   Н.Станкова
Ст.Бекирски
  Веселина 11 кл  
Изведена учебна практика по геодезия 3-14,09 9,00   Ал.Червеняков
М.Цанкова
  Веселина 11 кл  
Немски език 4,09 9,00 Видеозала Ек.Ихтерова
М.Баева
П.Гюдженов
Ст.Иванов
Ат.Везаров 10  
ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ 4,09 9,00 Видеозала Н.Стоилова
К.Георгиева
П.Гюдженов
Ст.Иванов
Васил Канелов 13 СА
Паула 13 СА
 
Хидромелиорации 4,09 9,00 Видеозала Д.Арминов
Г.Абрашева
П.Гюдженов
Ст.Иванов
Мизинов 11 кл  
Технология на строителството 4,09 13,00 Видеозала З.Тодорова
М.Халачева
П.Гюдженов
Ст.Иванов
Веселина 11 кл  
Математика 5,09 9,00 Видеозала Р.Желева
М.Терзиева
П.Гюдженов
Ст.Иванов
Ат.Везаров 10
Веселина 11
 
Фотограметрия 5,09 9,00 Видеозала А.Георгиева
Ев.Аргирова
П.Гюдженов
Ст.Иванов
Деница 13 –Г  
Паркова архитектура и фитодизайн 5,09 9,00 Видеозала Й.Гецова
В.Джокова
П.Гюдженов
Ст.Иванов
Радостина-13  
Английски език 10,09 9,00 Видеозала А.Арнаудова
Ил.Крачанов
З.Тодорова
Е.Ихтерова
Ат.Везаров 10  
  10,09 9,00 Видеозала Ив.Дончева
Ев.Дичева
З.Тодорова
Е.Ихтерова
Веселина 11 кл  
Организация на строителството 10,09 9,00 Видеозала Г.Маврова
Ц.Видоловска
З.Тодорова
Е.Ихтерова
В.Канелов 13 СА  
Водоснабдяване на населени места 10,09 9,00 Видеозала К.Ботева
А.Бахчеванова
З.Тодорова
Е.Ихтерова
Д.Мизинов 11 кл.  
Информационни технологии 11,09 9,00 Видеозала Д.Сусуркова
Т.Карталев
Ст.Николова
З.Тодорова
Ат.Везаров 10  
Организация на геодезичните работи 11,09 9,00 Видеозала А.Червеняков
Ц.Митева
Ст.Николова
З.Тодорова
Деница  
Строителна механика 11,09 9,00 Видеозала Г.Маврова
Ел.Пенчева
Ст.Николова
З.Тодорова
Веселина 11 кл  
Етика и право 12,09 9,00 Видеозала Ев.Дичева
Ив.Дончева
Г.Пейковска
Д.Николова
Ат.Везаров 10  
Предприемачество 12,09 9,00 Видеозала Г.Симеонов
А.Цоцоманска
Г.Пейковска
Д.Николова
Веселина 11 кл
Радостина 13 кл
 
Парково строителство 12,09 9,00 Видеозала Й.Гецова
В.Панчев
Г.Пейковска
Д.Николова
Радостина 13 кл.  
Геодезия 13,09 9,00 Видеозала Ат.Шишков
М.Цанкова
Г.Пейковска
Н.Бояджиев
Ат.Везаров 10 кл
Веселина 11 кл
 
Стоманобетон 13,09 9,00 Видеозала Б.Георгиева
В.Димовска
Г.Пейковска
Н.Бояджиев
В.Канелов 13  
ВиК на сгради 13,09 9,00 Видеозала К.Ботева
А.Бахчеванова
Г.Пейковска
Н.Бояджиев
Д.Мизинов 11  
Устройство на територията 13,09 9,00 Видеозала Е.Аргирова
Ц.Митева
Г.Пейковска
Н.Бояджиев
Деница 13  
Физика и астрономия 14,09 9,00 Видеозала М.Джерахян
Г.Пейковска
Ст.Иванов
Ст.Николова
Ат.Везаров 10  
Учебна практика по геодезия 14,09 13,00 Видеозала Ат.Шишков
М.Цанкова
  Ат.Везаров 10
Веселина 11
 
Картография 14,09 9,00 Видеозала Ц.Митева
Е.Аргирова
Ст.Иванов
Ст.Николова
Деница 13  

Добави коментар