ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ВСИЧКИ ЗАДОЧНИЦИ – ПЛАТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

02.08.2012

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ”

Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАДОЧНИЦИ – ПЛАТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОТ 03.09. ДО 05.09.2012 Г. ВКЛ. ПО ГРАФИК, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ КАЧЕН НА 30.08.2012 Г.
  • ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ОТ 23.08. ДО 29.08.2012 Г.

  • КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ ЗА ІІІ-ТА КВ. СТЕПЕН (НЕЗАВИСИМО, ЧЕ НЕ СА ЯСНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ) – 5.09.2012 Г.
  • ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЯВЯВА ЗА ВТОРИ ПЪТ НА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ЕДИН И СЪЩ ПРЕДМЕТ ДЪЛЖИ ТАКСА ОТ 10 ЛЕВА, КОЯТО СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВ ПЪТ.

Добави коментар