ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


График за провеждане на поправителна сесия Юли - Август

11.07.2012

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ "АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ" – ПЛОВДИВ

УТВЪРДИЛ: МАРИАНА СПАСОВА Директор на ПГСАГ

Г Р А Ф И К За провеждане на поправителна сесия ЮЛИ-АВГУСТ за ученици от XII клас - ДНЕВНА форма на обучение за учебната 2011/2012 година

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ
Строителна дейност и контрол 23.07 9,00 видеозала инж.Ц.Видоловска инж.З.Тодорова Ст.Бойчев А.Николова
Организация на строителството 26.07 9,00 видеозала инж.Г.Маврова инж. М.Халачева Ст.Бойчев А.Николова
Условия за безопасност при упражняване на професията 27.07 9,00 видеозала инж.Ц.Видоловска инж.З.Тодорова Ст.Бойчев А.Николова
Стоманобетон 02.08 9,00 видеозала инж.Б.Геориева инж.Г.Маврова А.Цоцоманска П.Гюдженов

Добави коментар