ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

На 16.04 и 17.04.2019 г. ученици от Ха клас към ПГАСГ "Арх. Камен Петков" се включиха активно в изложението на Професионалното образование- "Дни на професиите".

24.04.2019

На 16.04 и 17.04.2019 г. ученици от Ха клас към ПГАСГ "Арх. Камен Петков"

се включиха активно в изложението на Професионалното образование- "Дни на професиите".

Учениците, взели участие в мероприятието, раздадоха флаери, презентираха училището и 

подробно разясниха предлаганите в ПГАСГ  "Арх. Камен Петков" специалности.

Осъзнали вече необходимостта от качествено образование, присъстващите родители и ученици,

бяха успешно убедени, че ПГАСГ може да отговори на техните образователни потребности.

В тази връзка бе отчетен голям интерес към нашето училище.

Добави коментар