ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ОТЛИЧИЛИ СЕ УЧЕНИЦИ

21.06.2018

Гордостта на нашето училище, Георгия Димитрова Сусуркова от XIб клас, отново ни зарадва с второ място на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУТЕРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ,,ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ". Конкурсът е под егидата на МОН - Варна, към фондация ,,Българска памет" на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ. Невероятно постижение, предвид нивото и степента на трудност. Ученичката е изучавала немски език като I чужд език. 

Добави коментар