ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПГАСГ „АРХИТЕКТ КАМЕН ПЕТКОВ“ – ПЛОВДИВ

05.06.2018

ИНФОРМИРАМЕ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ , УЧЕНИЦИ И ЦЯЛАТА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ПЛОВДИВСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ , ЧЕ НА 18.06.2018 ГОДИНА ОТ 13.30 ЧАСАДО 16.30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В УЧИЛИЩЕТО. 

ВСИЧКИ ГОСТИ ЩЕ БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ : ИНЖ. БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА , ИНЖ. ЦЕНКА ВИДОЛОВСКА , ИНЖ. КАТЯ БОТЕВА, ИНЖ. АНТОНИЯ КОСТОВСКА , ИНЖ, ВЕСЕЛКА ДЖОКОВА. ПРИ ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗВЕДЕНИ ИЗ УЧИЛИЩЕТО И ЩЕ ИМ БЪДАТ ПОКАЗАНИ КАБИНЕТИТЕ ПО ПРАКТИКА , КОМПЮТЪРНИТЕ ЗАЛИ , КАБИНЕТИТЕ С ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ , ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН И ВПЕЧАТЛЯВАЩАТА БИБЛИОТЕКА НА УЧИЛИЩЕТО. 

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ , КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАТ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ БРОШУРИ И ЛИСТОВКИ . ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Добави коментар