ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ДКИ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

31.05.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334


СЪОБЩЕНИЕ


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01,04,05.06.2018 Г. В ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДКИ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА. УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО XI КЛАС ЩЕ УЧАТ С НАМАЛЕНИ ЧАСОВЕ.


ДИРЕКТОР

М. СПАСОВА

Добави коментар