ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.

12.09.2017

Ръководството на ПГАСГ ‘‘Арх.Камен Петков‘‘ честити на всички ученици новата учебна година , като им желае здраве и дръзновение !

Откриване на учебната година в 9.00 часа в двора на училището. Всички ученици да бъдат в училище в 8.45 часа с униформи !

Родителски срещи за  8 –те  класове и новоприетите 9 ж и з  – на 27.09.2017/ сряда/ година  от 18.15 часа – в културната зала  , след приветствието на директора и запознаване в ръководството на училището –по кабинети с класните ръководители .

За родителите на учениците  от останалите  9 –ти класове , всички 10 –ти и 11 класове -  също  на 27.09.2017 г./ сряда / от 18.15.  С класните ръководители по класове .

За родителите на учениците  от 12  -те  класове -    на 28.09.2017 г./ четвъртък / от 18.15.  С класните ръководители по класове .

Добави коментар