ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


График За провеждане на майска изпитна сесия за ученици XII клас – дневна форма на обучение за учебната 2016/2017

12.05.2017

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

КАНАЛИЗАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

15 май

13,00

209

Инж.Катя Ботева

Инж. Д.Арминов

Яна Янкова

Ив.Дончева

В и К

15 май

13,00

209

Инж.Катя Ботева

Инж.А.Бахчеванова

Яна Янкова

Ив.Дончева

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

16 май

9,00

209

Инж.Катя Ботева

Инж.Д.Арминов

Кр.Прокопиева

Катя Георгиева

ХИДРОТЕХНИКА

16 май

13,00

209

Инж.Д.Арминов

Инж.К.Ботева

Петър Гюдженов

М.Караиванов

СТОМАНОБЕТОН

16 май

13,00

209

Инж.Б.Георгиева

Инж.Ив.Чилибинов

П.Гюдженов

М.Караиванов

ПАРКОВО И ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ

16 май

13,00

209

Йорданка Гецова

Веселка Джокова

П.Гюдженов

М.Караиванов

РЕЧНО СТРОИТЕЛСТВО

17 май

9,00

209

Инж.Д.Арминов

Инж.Катя Ботева

Ана Николова

Марияна Онова

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

17 май

9,00

209

Инж.Ц.Видоловска

Инж.Д.Георгиева

Ана Николова

Марияна Онова

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОДНОТО СТРОИТЕЛСТВО

17май

13,00

209

Инж.А.Бахчеванова

Инж.Катя Ботева

Дея Димитрова

Евг.Аргирова

В И К НА СГРАДИ

18 май

9,00

209

Инж.А.Бахчеванова

Инж.Катя Ботева

М.Халачева

М.Цанкова

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ

18 май

13,00

209

Инж.Ц.Видоловска

Инж.Д.Георгиева

М.Онова

Спас Колчев

СТОМАНОБЕТОН

26 май

9,00

209

Инж.Б.Георгиева

Инж.Ив.Чилибинов

В.Попова

Ст.Бойчев

 

 

Добави коментар