ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


График За провеждане на майска изпитна сесия за ученици ѝXII клас – минали години на обучение

02.05.2017


ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

УЧЕНИЦИ

УП по геодезия

03,05

9,00

Видеозала

Инж.Ат.Шишков

Инж.М.Цанкова

 

 

УП по инженерна геодезия

05,05

9,00

Видеозала

Инж.Г.Стайков

Инж.Ц.Атанасова

 

 

Строителна дейност и контрол

10,05

9,00

Видеозала

Инж.Ц.Видоловска

Инж.Д.Георгиева

В.Минчева

Св.Топалова

 

Стоманобетон

10,05

9,00

Видеозала

Инж.Б.Георгиева

Инж.Ив.Чилибинов

В.Минчева

Св.Топалова

 

Геодезия

10,05

9,00

Видеозала

Инж.Ат.Шишков

Инж.М.Цанкова

В.Минчева

Св.Топалова

 

Пътища и съоръжения

17,05

9,00

Видеозала

Инж.Н.Стоилова

Инж.К.Георгиева

А.Николова

М.Онова

 

Картография

17,05

9,00

Видеозала

Инж.Ц.Атанасова

Инж.Анг.Георгиева

А.Николова

М.Онова

 

 

 

Добави коментар