ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


Разиграване на диалози и представяне на проекти

26.04.2017

На 02 Февруари 2107 се проведе разиграване на диалози и представяне на проекти от ученици по програмата Твоят час и ръководената от мен дейност “Учим английски език с програмни продукти”. Тъй като целта на този час е разширяване и надграждане на знанията на учениците, основният фокус на обучението е английският в сферата на бизнеса,производството и търговията. Икономическите термини се поставят в специални текстове и диалози от реалният живот. За овладяване на знанията се използва  учебника на Express Publishing- Business English като база. В голяма помÐ
 на уроците е софтуерната програма Active Inspire, която  дава възможност за авторски уроци и проекти направени от  учениците. Благодарение на интерактивната дъска , лесно и бързо се използват клипове в Youtube, които разширяват компитентността на учениците по дадените теми.

Снимки от нашите занимания се подредиха в изложба във фоайето на училището за разглеждане и популяризиране сред останалите ученици на ПГАСГ арх. Камен Петков – гр Пловдив

Ръководител група: Илиян Крачанов

Добави коментар