ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Дискусия в РЗИ по проблемите на сексуалното развитие при тийнейджърите и ППИ с участници от Клуба по сексуално и репродуктивно здраве в ПГАСГ

27.03.2017

Учениците от 8 и 10 клас, участници в Клуба по сексуално и репродуктивно здраве по Проект "Твоят час" проведоха среща в РЗИ по проблемите на ППИ, превенцията им и особеностите в биологичното развитие на юношите. Беше представен филм, след който се осъществи дискусия с гл. експерт Вили Начева от инспекцията.

Добави коментар