ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Международен ден за борба със СПИН

01.12.2016

По случай 1.12 Международен ден за борба със СПИН и подкрепа за хората с това заболяване учениците от клуба по сексуално и репродуктивно здраве , работещи по проект „Твоят час“ в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ изработиха табло, с което акцентираха върху превенцията на СПИН. Участниците в СИП „Здравно възпитание” от 10е клас, заедно със своите приятели от Клуба изготвиха информация, която се представи по радиоточката на вниманието на цялата ученическа общност в училище.

Добави коментар