ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


Стратегии при изучаване на чужд език

28.09.2016

На 19. септември 2016 година беше проведен открит урок в Х е клас в часа по немски език при госпожа Татяна Македонска на тема „Запознаване на учениците със стратегиите, които трябва да прилагат при изучаване на немски и други езици”. Някои от стратегиите бяха познати на учениците, но беше интересно   да си припомнят  езиковите умения от миналата година и съответно начините на усвояването им. За тях беше полезно да разберат, че дори трудната граматика, може да бъде научена, стига човек да бъде активен и да търси път към успеха.


Стратегии, които играят важна роля при ученето на чужд език
изг. Т. Македонска

Когнитивни стратегии

(Познавателни, свързани със съдържанието или понятията.)

Метакогнитивни стратегии

(Метапознанието помага на учениците да учат, като мислят, контролират и ефективно използват собствените си мисловни  дейности)

Афективни стратегии

(чувство, предизвикано от определени причини)

Комуникативни стратегии

За по-добро запомняне

За по-добро разбиране

Стратегии за прокарване и запазване на комуникацията

Компенсаторни  стратегии

-създаване на групи от близки по значение думи

- употреба на карти с думички

-използване на близки по звучене думи (напнр. Сходно звучащи думи от рими да се учат заедно)

-измисляне на текстове, в които думите се запомнят по-лесно

- изследване на думи и изрази и по този начин стигане до значението им

- правене на записки

- обобщаване

- маркиране на ключови думи в тескт

- визуализиране на логическа взаимовръзка ( например рисуване на графики или картини)

-откриване на закономерности (напр. със събиране на примери)

- сравняване на звукове, думи и постройки на изречения в различните езици

-гледане на тел.предавания

- прилагане на помощни средства: при писането на тесктове- чек лист с критериите за писане на съотвентния текст или използване на електроннен речник

- да се ориентираш и да поставиш учебни цели

- да си организираш работното място

- да се концентрираш и да избягваш разсейване

-  да си поставиш подходящи  срокове за учене

- да наблюдаваш учебния си процес     ( да избирам стратегии за учене и да следя прилагането им)

- да контролираш постигането на учебните цели

- да намаля стреса и да се отпусна

- да се награждавам

- да помисля, как обичам да уча и да организирам съответно ученето си

- да осъзная мотивите си за учене на немски език (напр. да си водя дневник на наученото)

- да активирам вече наученото по темата

- да прилагам познанията си за света и логиката, за да правя хипотези върху един текст и да ги потвърждава

- да извеждам значението на думите от контекста

- да преминавам на майчин език, когато липсва дума

- да измислям свои собствени думи

- да използвам синоними и описания

- да напиша важните думи на листче, което да държа наблизо и да ползвам при нужда

- да използвам мимика и жестикулация, за да общувам дори  без думи

- да избягвам определени теми за разговор, за които ми липсват думи

 

Добави коментар