ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ПАСПОРТ ЗА РАБОТА – ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ , КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

19.02.2016

ПГАСГ"Архитект Камен Петков" е училище с традиции. За поредна година нашето училище печели проект по програма Еразъм + на Европейският съюз на тема :ПАСПОРТ ЗА РАБОТА – ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ ,КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ с номер2015-1-BG01- KA102-013715. Две поредни години 2016 и 2017 по 16 ученика от специалност геодезия ще имат геодезическа практика в град Убеда, Испания. По време на престоя си в Испания те ще имат изключителната възможност да видят отблизо как се работи в реални условия и да научат много нови неща , свързани с тяхната професия. Приоритетите на проекта включват: признаване и валидиране на уменията и квалификациите, като се използват специфични инструменти, например сертификат Europass, Europass CV, ECVET ; разпространение и използване на резултатите от проекта; сътрудничество с партньорските страни; многоезичието. Основните цели на проекта за училището са: да направим професионалното обучение привлекателно; насърчаване на практическите дейности и предоставяне на висококачествена информация; организация на учебния процес и учебни дейности; достъп на учащите до подходящо, актуално техническо оборудване и учебни материали; подобряване на качеството и приложимостта на професионалното обучение; насърчаване на международната мобилност на учениците и преподавателите; предоставяне на чуждоезиково обучение, адаптирано към специфичните нужди на ПОО, със специален акцент върху чуждия език .

За допълнителна информация посетете сайта на проекта: www.passportforwork.eu

Добави коментар