ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Часове по история в ПГАСГ с възстановка на събитията

10.03.2015

Продължава традицията за използване на интерактивни методи в часове по история.
Този път по темата „Кръстоносни походи „ в часа си госпожа Веселка Попова представи на учениците си особеностите във въоръжението на кръстоносците през Средните векове.
Съдействие отново беше оказано с помощта на господин Петър Гюдженов, учител по биология в гимназията , който от години участва във възстановки на различни исторически периоди и събития. Присъствието му заедно с негов съмишленик създаде допълнително отмосфера на близост с описваната историческа епоха.
Учениците имаха възможност и да се снимат с наличните оръжейни примери след края на часа. Виж галерията

Добави коментар