ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Последни новини

още новини

  Търсене в сайта


ПГАСГ"Арх.Камен Петков" сключи договор по програма "Еразъм+", "Учене през целия живот" на тема"Текстилната архитектура-свобода на формата и въображението"

18.11.2014

В проекта ще участват 20 ученика от 12клас, специалност ”Строителство и архитектура”, която е с интензивно обучение на чужд език. Те са преминали теоретичен курс по "Строителни материали", "Сградостроителство", "Техническо чертане", "Градоустройство", "Архитектурно проектиране" и "Компютърно чертане в строителството".
В рамките на проекта тези знания ще придобият ново практическо измерение в зависимост от материалите и обектите за проектиране.В личностен план докосването до тази област ще разгърне творческия потенциал на участниците - това е областта от архитектурата, в която няма ограничения за формите и въображението.
Провеждането на практиката в архитектурни бюра в Милано, в които работят мултинационални екипи ще въведе учениците в особеностите на междукултурно общуване и работа в международен екип. Във връзка с използването на текстилните мембрани особено внимание ще бъде отделено на запознаване с техническите характеристики и свойства на текстилните материали като строителен материал - якост на опън, устойчивост на скъсване, температурни, топлинни и др. показатели; определяне на материали, в зависимост от избора на форма; софтуерни приложения за 3D визуализация, за анализ на различните състояния на статично натоварване, отчитащи и натоварването от сняг и вятър; изчисляване на носещи конструкции от дърво, метал и закрепващи елементи за тях.
Получените сертификати „Europass” –мобилност ще бъдат използвани за доказване на придобитите умения и знания.

Добави коментар