ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Провеждане на изпити за оформяне на срочна и годишна оценка

08.05.2014

График

Предмет Дата Час Кабинет Комисия Квестори
БЕЛ 9.05. 13.00 видеозала Татка Златанова
Р. Атанасова
В.Попова
Ст.Бойчев
МАТЕМАТИКА 10.05. 13.00 видеозала Анелия Микова
Радка Желева
Стефан Иванов
Ана Николова
ИНЖ.СЪОРЪЖЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ 12.05. 13.00 видеозала Т.Сеганов
Н.Стоилова
Стефан Иванов
Т.Македонска
ЗИП-МАТЕМАТИКА 13.05 13.00 видеозала Анелия Микова
Радка Желева
Т.Малинова
Ат.Къркаличев

Добави коментар