ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

График за провеждане на Септемврийска поправителна сесия

14.08.2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО  И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ”

            УТВЪРДИЛ

            ДИРЕКТОР:

            /М. СПАСОВА/

ГРАФИК

ЗА УЧЕНИЦИ  - ДНЕВНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ПРЕДМЕТ

ДАТА

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

УП по геодезия

05,09,

Инж.Запрянов

Инж. А.Червеняков

Л.Каишева

Н.Бояджиев

Основи на сградостроителството

5.09

Инж.Ц.Видоловска

Инж.В.Димовска

Л.Каишева

Н.Бояджиев

Информатика

09.09,

А.Главчева

В.Къркаличева

А.Къркаличев

Ст.Иванов

Математика

09,09,

А Микова

М.Терзиева

А.Къркаличев

Ст.Иванов

Паркова архитектура

10,09,

Гецова

В.Панчев

М.Караиванов

Г.Костадинов

Строителна механика

10,09,

Инж.Е.Пенчева

Инж.М.Халачева

М.Караиванов

Г.Костадинов

География

10.10.

Т.Ангелова

Т.Иванова

М.Караиванов

Г.Костадинов
 Български език и литература

11,09,

Мара Иванова

Стефан Иванов

С.Топалова

А.Къркаличев

Цветарство

11.09

Гецова

В.Панчев

С.Топалова

А.Къркаличев
Парково строителство

12,09,

Гецова

Панчев

Малинова

Деси. Николова

Координатни изчисления в геодезията

12.09,

Инж,Аргирова

Инж.Ц.Атанасова

Малинова

Деси. Николова
Водно строителство

12,09,

Инж.К.Ботева

Инж.Катя Георгиева

Малинова

Деси. Николова

Технология на транспортното строителство

12,09,

Инж.Т. Сеганов

Инж.К.Георгиева


Малинова

Деси. НиколоваВсички изпити се провеждат от 8.30 часа във видеозалата.

Добави коментар