ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Важна Информация

08.07.2011

Заявления за допускане до държавни зрелостни изпити се подават от 25 .07.2011 г.до 5.08.2011г.

Заявления за допускане до изпити за придобиване на професионална квалификация се приемат до 7.09.2011г.

Заявления за явяване на септемврийска сесия за ученици от самостоятелна форма на обучение се приемат до 29.08.2011г.

Заявленията се приемат в канцеларията на ПГАСГ- Пловдив.

Добави коментар