ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ПРИЕМ 2017/2018


Важно: Работното време на комисията по приема е от 8.00 часа до 17.00 часа

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19

СПЕЦИАЛНОСТ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
СТЕПЕННА ПРОФ.
КВАЛИФ.
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК БАЛООБРАЗУВАНЕ
ИЗПИТИ
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
УТРОЕНА ОЦЕНКА
ОТ ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКА ОТ
ТЕСТ ПО:
ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Строителство и архитектура
с английски език
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Строителство и архитектура
с немси език
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Водно строителство 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Геодезия 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Транспортно строителство 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Парково строителство и
озеленяване
26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Биология
Брокер недвижими имоти 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика География
Архитектурна реставрация 26 5 III Англ. език Математика БЕЛ Математика Физика
Озеленяване и цветарството 26 3 I - Математика БЕЛ Математика Биология


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19

04.07. - 06.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 12.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

13.07. - 17.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

19.07.20I 8 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

до 26.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

27.07. - 30.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

02.08.2018 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване